25 C
Bắc Kạn
Thứ Tư, Tháng Hai 1, 2023

Sở Thông tin và Truyền thông xin ý kiến dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Kạn

Đọc Nhiều Nhất

Sở Thông tin và Truyền thông gửi lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Kạn được kết nối thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng với thiết bị điều khiển trung tâm (MCU) đặt tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và các thiết bị đặt tại Trung tâm Điều khiển hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Bắc Kạn được triển khai gồm 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Phòng họp trực tuyến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tại cấp tỉnh bao gồm các điểm cầu tại Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Ở cấp huyện tại Hội trường UBND các huyện, thành phố.

Ở cấp xã tại Hội trường UBND các xã, phường, thị trấn.

Theo Dự thảo, các trường hợp tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến bao gồm:

Triển khai kết nối các Hội nghị truyền hình trực tuyến do Trung ương tổ chức mà cơ quan, đơn vị, địa phương ở tỉnh Bắc Kạn là điểm cầu nhánh;

Hội nghị truyền hình trực tuyến được tổ chức khi lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND. UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hội nghị, các buổi làm việc, các cuộc họp, tập huấn, hội thảo, giao ban;

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được thiết lập để sử dụng trong các cuộc họp thường xuyên hoặc đột xuất, khẩn cấp theo yêu cầu của cơ quan chủ trì cuộc họp.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm vận hành, quản lý hoạt động của hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến theo quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật.

Theo đó, các cuộc họp trực tuyến do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ trì, thực hiện theo giấy mời họp. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ động thông báo về thời gian, quy mô cuộc họp, phòng họp cho Sở Thông tin và Truyền thông trước 3 ngày để chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để phục vụ cuộc họp (trừ cuộc họp đột xuất, khẩn cấp cho phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn).

Các cuộc họp do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì họp trực tuyến với các huyện, thành phố:

Trường hợp cơ quan, đơn vị có phòng họp trực tuyến được phép kết nối với hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến chủ động kết nối với các điểm cầu để tổ chức các cuộc họp. Trường hợp cơ quan, đơn vị không có phòng họp trực tuyến, sẽ sử dụng phòng họp trực tuyến tại Sở Thông tin và Truyền thông; trước khi phát hành văn bản mời họp phải thống nhất thời gian sử dụng phòng họp trực tuyến và đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông để tránh trường hợp trùng cuộc họp.

Các cuộc họp do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố chủ trì họp trực tuyến với các xã, phường, thị trấn:

Trường hợp cơ quan, đơn vị có phòng họp trực tuyến được phép kết nối với hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến chủ động kết nối với các điểm cầu để tổ chức các cuộc họp. Trường hợp các cuộc họp đột xuất, khẩn cấp (như phòng chống thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn,…), đơn vị chủ trì chủ động thông báo bằng văn bản qua thư điện tử, điện thoại cho các điểm cầu và Sở Thông tin và Truyền thông để kịp chuẩn bị điều kiện kỹ thuật phục vụ cuộc họp…

Nội dung dự thảo Quy chế cũng quy định về công tác chuẩn bị trước cuộc họp; vận hành, điều khiển hệ thống; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến…

Nội dung tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành hoặc gửi trực tiếp về Sở qua địa chỉ số 49, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến góp ý trong vòng 30 ngày (từ ngày 9/8/2022 đến hết ngày 8/9/2022)./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/pages/so-thong-tin-va-truyen-thong-xin-y-kien-du-thao-qu-78aa.aspx

- Advertisement -spot_img

Cùng Tác Giả

- Advertisement -spot_img

Bài Viết Gần Đây