21.9 C
Bắc Kạn
Thứ Tư, Tháng Mười 5, 2022

Quảng Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu các ngành kinh tế

Đọc Nhiều Nhất

Quảng Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu các ngành kinh tế 0

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 1/7, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW và đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị.

Quảng Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu các ngành kinh tế 4

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị, có các đồng chí: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39; đại diện một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo thực hiện.

Trong suốt quá trình điều hành thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận 25/KL/TW của Bộ Chính trị và các Chương trình hành động, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam đều lồng ghép các mục tiêu phát triển vùng vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch 5 năm, hằng năm của tỉnh nhằm tập trung điều hành phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần nâng cao mức tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho hay, sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển (1997-2022), gần 20 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 10 năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TW; Quảng Nam đã từng bước liên kết, hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với các tỉnh khu vực miền trung và Tây Nguyên, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đưa Quảng Nam từ một tỉnh thuần nông, chậm phát triển vươn lên thành một tỉnh khá trong khu vực, có quy mô nền kinh tế đạt gần 103 nghìn tỷ đồng (năm 2021), tăng gấp 14,5 lần so năm 2004.

Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp và dịch vụ, tỷ trọng khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ tăng từ 68,9% (năm 2005) lên gần 86% (năm 2021). GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành tăng từ 5,1 triệu đồng/người (năm 2004) lên 67,6 triệu đồng/người. Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 23 nghìn tỷ đồng, gấp 15,4 lần so với năm 2005; trong đó, thu nội địa tăng gấp 31,24 lần, thu xuất nhập khẩu tăng 5,5 lần; là một trong 16 tỉnh, thành có đóng góp về ngân sách Trung ương.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế-xã hội của tỉnh có những tín hiệu phát triển rất khả quan; chỉ số sản xuất trên các lĩnh vực tăng mạnh. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt gần 60 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành), xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 3/14 tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền trung. Tốc độ tăng trưởng (giá so sánh) đạt 12,8% so cùng kỳ năm 2021, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, là địa phương có quy mô và mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện là 18.681 tỷ đồng (đạt 78,8% dự toán năm) trong đó, thu nội địa đạt hơn 13.600 tỷ đồng (đạt 71,6% dự toán năm).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam. Trong gần 20 năm qua; Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW; vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các Kế hoạch, Chương trình, Đề án và đã hoàn thành được phần lớn các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trên địa bàn tỉnh.

Những thành tựu đã đạt được cho thấy Nghị quyết 39-NQ/TW đã đi vào cuộc sống và sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết, diện mạo của Quảng Nam thay đổi rõ nét, điều này thể hiện sự năng động, sáng tạo và sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhất là trong việc xác định đúng và tập trung vào các tiềm năng, lợi thế của địa phương trong bối cảnh xuất phát điểm thấp và nhiều khó khăn, thách thức.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nêu lên một số tồn tại, hạn chế mà tỉnh Quảng Nam cần phải sớm tìm giải pháp khắc phục. Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cần phát huy hơn nữa tiềm năng để phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, mạnh về kinh tế biển. Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh theo hướng lấy phát triển công nghiệp làm trọng tâm, kinh tế biển là trụ đỡ…

Sắp tới, Quảng Nam cần tiếp tục phát triển bền vững các tiểu vùng; đẩy mạnh phát triển đô thị, hình thành một mạng lưới đô thị có tầng bậc, liên kết và hỗ trợ phát triển lẫn nhau.

Khắc phục các hạn chế, yếu kém và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư coi đây như những “dư địa” cần được khai thác để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, phải có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch không gian biển quốc gia và là công cụ quản lý, hỗ trợ thu hút đầu tư và quản lý phát triển.

Mặt khác, Quảng Nam cần phối hợp hoàn thiện thể chế và cơ chế để tăng cường liên kết vùng, nhất là với các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm miền trung, chủ động hội nhập, mở rộng giao lưu kinh tế, nhất là các tỉnh duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và Tam giác phát triển ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường xây dựng chỉnh đón Đảng vững mạnh toàn diện; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đồng thời tăng cường thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội; bám sát Kế hoạch, Đề cương của Ban Chỉ đạo và ý kiến tham gia, thảo luận tại Hội nghị để hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý, đối với một số kiến nghị của tỉnh, ngoài những vấn đề đã được lãnh đạo các bộ, ngành trả lời, trao đổi tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo giao Thường trực Tổ Biên tập Đề án tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo để lựa chọn đưa vào Báo cáo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW hoặc chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đề nghị của tỉnh…

TẤN NGUYÊN

- Advertisement -spot_img

Cùng Tác Giả

- Advertisement -spot_img

Bài Viết Gần Đây