14.3 C
Bắc Kạn
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 8, 2022

Học tập và noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Đọc Nhiều Nhất

Học tập và noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ 0

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tuyên dương các đảng viên trẻ tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc, là nhà lý luận xuất sắc, nhà chính trị tài năng, tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh cách mạng. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần cách mạng triệt để, tinh thần tự phê bình và phê bình, kết hợp nhuần nhuyễn giữa thực tế phong phú với lý luận khoa học, giữ vững mối quan hệ máu thịt với quần chúng nhân dân.

Học tập và noi gương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, trong những năm qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, doanh nhân, công chức, viên chức và người lao động. Hằng năm, ở Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh có 100% đảng viên, 90% quần chúng tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 96% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 250-300 đảng viên mới.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những việc làm, hành động, quyết tâm học và làm theo lý tưởng cao đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; ứng dụng vào thực tiễn công tác của từng cá nhân, đơn vị; nêu những cách làm hay, sáng tạo, những nghĩa cử cao đẹp trong thanh thiếu niên cũng như mục tiêu, hướng phấn đấu để xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với các tiêu chí có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, khát vọng vươn lên, vận dụng tinh thần “tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ vào trong cuộc sống, lao động sản xuất, công tác Đảng.

Buổi tọa đàm đã góp phần làm sáng tỏ hơn những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng ủy Khối, nhất là thế hệ trẻ phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng, phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã tuyên dương 26 đảng viên trẻ tiêu biểu lớp đảng viên Nguyễn Văn Cừ.

Trước đó, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ báo công và dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

THÁI SƠN

- Advertisement -spot_img

Cùng Tác Giả

- Advertisement -spot_img

Bài Viết Gần Đây