27.1 C
Bắc Kạn
Thứ Bảy, Tháng Mười 1, 2022

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố

Đọc Nhiều Nhất

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc hội nghị.

Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Các Thành ủy viên và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các Tờ trình, Báo cáo, Đề án, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND Thành phố trình Ban Chấp hành Đảng bộ.

Thường trực Thành ủy và Ban cán sự đảng UBND Thành phố cũng đã có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố; giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, đột phá nhằm thúc đẩy ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, các địa phương, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt kết quả cao nhất, tối thiểu phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%.

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 8

Quang cảnh Hội nghị

Lưu ý một số giải pháp chủ yếu, Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan.

“Sở, ngành nào; ban quản lý dự án, địa phương, đơn vị nào để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, được xác định do nguyên nhân chủ quan, do ý thức trách nhiệm kém thì nhất quyết phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Về tình hình kết quả phát triển kinh tế – xã hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng lưu ý tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới, đột phá, xác định phân cấp, ủy quyền là nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, nhằm giải quyết nhanh gọn các vấn đề, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn thành phố.

Đối với tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, đồng chí yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp đã nêu trong báo cáo và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp để khai thác có hiệu quả nguồn lực từ đất đai; cần nghiên cứu việc chuyển hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản thống nhất với Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các Ban đảng và Văn phòng Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia xác đáng của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện Chương trình hành động để trình ký ban hành theo Quy chế làm việc của Thành ủy.

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 16

Các đại biểu dự hội nghị.

Liên quan đến Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, theo Bí thư Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất việc nghiên cứu, xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Trong đó xác định các chỉ tiêu mới về nhà ở, huy động nguồn lực về đất đai, tài chính, lao động và định hướng phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Thủ đô, phù hợp với các chủ trương, chính sách của Trung ương về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, phát triển nhà ở. Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện Chương trình trước khi trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua tại Kỳ họp tháng 7 năm 2022.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý, trong đó nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ quản lý theo quy hoạch. Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị bền vững, định hướng Chương trình phát triển đô thị, phát triển đô thị vệ tinh, hướng trục vành đai; định hướng phát triển theo Đề án đầu tư xây dựng 05 huyện thành quận; mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai).

Phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo văn minh, hiện đại, thông minh. Nâng cao chất lượng nhà ở, đảm bảo chất lượng xây dựng nhà ở như nhau đối với từng loại hình phát triển nhà ở. Định hướng phát triển nhà ở xã hội theo hướng đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, đảm bảo văn minh, hiện đại.

“Phát triển nhà ở cùng với quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân, đảm bảo ổn định kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội…”- Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Trên cơ sở Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị, Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của Thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các Chương trình, Đề án, Dự án đã đề ra. Tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố.

PV/HANOITV

(Tổng hợp)

Tin liên quan Khai mạc Hội nghị lần thứ tám BCH Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII
BCH Đảng bộ Hà Nội thảo luận về những vấn đề quan trọng

- Advertisement -spot_img

Cùng Tác Giả

- Advertisement -spot_img

Bài Viết Gần Đây