16.2 C
Bắc Kạn
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 9, 2022

Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng các đề án

Đọc Nhiều Nhất

Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng các đề án 0

Toàn cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Trung ương đã triển khai khối lượng công việc rất lớn với nhiều đề án quan trọng, nhiều việc khó, đột xuất. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tập thể lãnh đạo Ban, sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 2 Ban Chỉ đạo, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đạt chất lượng, hiệu quả, nhiều mặt công tác tiếp tục được nâng lên.

Ban đã tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ tốt các phiên họp, cuộc họp của 2 Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và nhiều Hội nghị, hội thảo lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Nhất là, đã rất khẩn trương, chuẩn bị chu đáo tài liệu, phục vụ tốt Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 vừa qua. Đây là Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lớn nhất từ trước đến nay, được đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Ban đã tập trung xây dựng, trình Trung ương Đề án thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và khẩn trương tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tích cực nghiên cứu, xây dựng 2 Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” và Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”.

Ban đã tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện, ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo về xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản; ban hành, đôn đốc thực hiện Kế hoạch về phòng, chống tiêu cực và đã cơ bản hoàn thành Hướng dẫn về công tác phòng, chống tiêu cực của Ban Chỉ đạo… Công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực có nhiều cố gắng.

Điểm mới trong 6 tháng đầu năm là Ban đã tích cực, chủ động, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực của Thường trực Ban Chỉ đạo; tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến trong công tác giám định, định giá tài sản; tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực chuyên môn sâu, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực…

Ban đã tập trung cao độ, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn của Đề án: “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hiện nay, Ban đang tiếp thu ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy, làm việc với một số cơ quan để hoàn thiện dự thảo lần thứ tư, trình Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Công tác hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp ở Trung ương và địa phương tiếp tục được nâng lên. Công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng, công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả. Quy chế dân chủ ở cơ quan thực hiện tốt, nội bộ đoàn kết, chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương các vụ, các đơn vị của Ban đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm.

Đồng chí đề nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tâm huyết để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Trước mắt, tập trung hoàn thành xây dựng 3 Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị theo kế hoạch: Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”; Đề án: “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”. Nhất là, tập trung tối đa, nỗ lực cao hơn nữa cho Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì thời gian trình Đề án không còn nhiều và còn rất nhiều việc phải làm.

Các đoàn kiểm tra theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Các vụ, đơn vị khẩn trương chuẩn bị nội dung, tài liệu, phục vụ tốt phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các Phiên họp, cuộc họp của 2 Ban trong năm 2022. Các đơn vị cũng cần sâu sát, cụ thể, quyết liệt, khoa học hơn nữa trong theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương, các bộ, ngành Trung ương. Tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

HẠNH NGUYÊN

- Advertisement -spot_img

Cùng Tác Giả

- Advertisement -spot_img

Bài Viết Gần Đây